Aku, dia dan mereka.

Saturday, October 15, 2011

Taklifan....


Mungkin pada pandangan manusia bawahan
engkau adalah gunung yang hendak digenggam

Mungkin pada pandangan manusia atasan
engkau adalah nilai sebuah kehidupan

Mungkin pada pandangan orang belum memikulmu
engkau adalah tampak kehebatan

Mungkin pada pandangan orang yang memikulmu
engkau adalah kuasa mutlak

Mungkin pada pandangan si buta akhirat
engkau adalah tujuan hidup ini

Mungkin pada pandangan si abid
engkau adalah sebuah gunung yang dipikul

Akan tetapi apakah engkau pada pandanganku?

Adakah engkau padaku umpama
orang bawahan yang dengan niat menghalalkan cara?

Adakah engkau padaku umpama
orang atasan yang memandang dibawahnya seperti najis?

Adakah engkau padaku umpama
orang yang belum memikulnya sehingga timbul dengannya hasad?

Adakah engkau padaku umpama
orang yang memikulnya sehingga lupa kuasa Yang Maha Berkuasa?

Adakah engkau padaku umpama
si buta akhirat sehingga lupa dosa pahala syurga dan neraka?

Adakah engkau padaku umpama
si abid yang dengannya melaksanakan amanah serta takut akan jurang azab?

Wahai diriku... Di manakah aku???
*Ya Allah... bimbinglah aku dalam melaksanakan sebarang tugas yang Engkau amanahkan kepadaku semoga aku tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat...

No comments:

Post a Comment